Programy fakulty: DFJ

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Stavební inženýrství N3607 Navazující Kombinovaná 90 1.5
Dopravní inženýrství a spoje N3708 Navazující Kombinovaná 120 2
Stavební inženýrství B3607 Bakalářský Kombinovaná 240 4
Technika a technologie v dopravě a spojích P3710 Doktorský Kombinovaná 0 3
Stavební inženýrství N3607 Navazující Prezenční 90 1.5
Dopravní inženýrství a spoje N3708 Navazující Prezenční 120 2
Stavební inženýrství B3607 Bakalářský Prezenční 240 4
Technika a technologie v dopravě a spojích P3710 Doktorský Prezenční 0 3
Dopravní technologie a spoje B3709 Bakalářský Prezenční 180 3
Dopravní technologie a spoje B3709 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Technique and Technology in Transport and Communications P3710 Doktorský Prezenční 0 3