Programy fakulty: FCH

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Chemical and Process Engineering P2837 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemistry and Chemical Technology P2832 Doktorský Kombinovaná 0 4
Physical Chemistry P1420 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemie a technologie materiálů P2833 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemie a technologie potravin N2901 Navazující Prezenční 120 2
Chemické a procesní inženýrství N2807 Navazující Prezenční 120 2
Speciální chemicko-biologické obory B3912 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemistry and Technology of Materials P2833 Doktorský Kombinovaná 0 4
Organic Chemistry P1421 Doktorský Kombinovaná 0 4
Analytical Chemistry P1419 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemie a chemické technologie P2832 Doktorský Kombinovaná 0 4
Organic Chemistry P1421 Doktorský Prezenční 0 4
Chemie a technologie materiálů N2808 Navazující Prezenční 120 2
Anorganická chemie P1418 Doktorský Prezenční 0 4
Chemické a procesní inženýrství B2807 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemické a procesní inženýrství P2837 Doktorský Kombinovaná 0 4
Analytická chemie P1419 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemie a technická chemie B2802 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Inorganic Chemistry P1418 Doktorský Prezenční 0 4
Chemistry and Chemical Technology P2832 Doktorský Prezenční 0 4
Farmakochemie a medicinální materiály B2830 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemické a procesní inženýrství P2837 Doktorský Prezenční 0 4
Organická chemie P1421 Doktorský Prezenční 0 4
Chemie a technická chemie B2802 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemie N1407 Navazující Prezenční 120 2
Polygrafie N3441 Navazující Prezenční 120 2
Speciální chemicko-biologické obory N3912 Navazující Prezenční 120 2
Chemical and Process Engineering P2837 Doktorský Prezenční 0 4
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů B2831 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemie a technologie potravin B2901 Bakalářský Prezenční 180 3
Organická chemie P1421 Doktorský Kombinovaná 0 4
Analytical Chemistry P1419 Doktorský Prezenční 0 4
Anorganické a polymerní materiály B2829 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemie a chemické technologie P2832 Doktorský Prezenční 0 4
Physical Chemistry P1420 Doktorský Prezenční 0 4
Chemie a technologie materiálů P2833 Doktorský Prezenční 0 4
Fyzikální chemie P1420 Doktorský Prezenční 0 4
Inorganic Chemistry P1418 Doktorský Kombinovaná 0 4
Fyzikální chemie P1420 Doktorský Kombinovaná 0 4
Anorganická chemie P1418 Doktorský Kombinovaná 0 4
Chemistry and Technology of Materials P2833 Doktorský Prezenční 0 4
Analytická chemie P1419 Doktorský Prezenční 0 4
Polygrafie B3441 Bakalářský Prezenční 180 3