Programy fakulty: FEI

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Elektrotechnika a informatika B2612 Bakalářský Prezenční 180 3
Informační technologie N2646 Navazující Prezenční 120 2
Elektrotechnika a informatika N2612 Navazující Prezenční 120 2
Elektrotechnika a informatika P2612 Doktorský Kombinovaná 0 4
Electrical Engineering and Informatics P2612 Doktorský Prezenční 0 4
Informační technologie B2646 Bakalářský Prezenční 180 3
Electrical Engineering and Informatics P2612 Doktorský Kombinovaná 0 4
Elektrotechnika a informatika P2612 Doktorský Prezenční 0 4