Studijní plány studijního programu: Aplikovaná informatika

» Seznam fakult » FES
Název studijního oboru Kód oboru Etapa Verze Počet semestrů Počet ECTS kreditů
Aplikovaná informatika 1802V001/99 1 2014 8 180