Programy fakulty: FES

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Economic Policy and Administration P6202 Doktorský Prezenční 180 3
System Engineering and Informatics P6209 Doktorský Kombinovaná 180 3
System Engineering and Informatics P6209 Doktorský Prezenční 240 4
Hospodářská politika a správa B6202 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Prezenční 180 3
System Engineering and Informatics P6209 Doktorský Prezenční 180 3
Systémové inženýrství a informatika B6209 Bakalářský Prezenční 180 3
Systémové inženýrství a informatika N6209 Navazující Prezenční 120 2
Systémové inženýrství a informatika P6209 Doktorský Kombinovaná 180 3
Systémové inženýrství a informatika P6209 Doktorský Prezenční 240 4
System Engineering and Informatics N6209 Navazující Prezenční 120 2
Applied Informatics P1802 Doktorský Kombinovaná 240 4
System Engineering and Informatics P6209 Doktorský Kombinovaná 240 4
Ekonomika a management N6208 Navazující Kombinovaná 120 2
Hospodářská politika a správa N6202 Navazující Prezenční 120 2
Systémové inženýrství a informatika N6209 Navazující Kombinovaná 120 2
Economic Policy and Administration P6202 Doktorský Kombinovaná 180 3
Systémové inženýrství a informatika P6209 Doktorský Prezenční 180 3
Hospodářská politika a správa B6202 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Hospodářská politika a správa N6202 Navazující Kombinovaná 120 2
Hospodářská politika a správa P6202 Doktorský Kombinovaná 180 3
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Kombinovaná 180 3
Systémové inženýrství a informatika B6209 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Hospodářská politika a správa P6202 Doktorský Prezenční 180 3
Ekonomika a management N6208 Navazující Prezenční 120 2
Aplikovaná informatika P1802 Doktorský Prezenční 240 4
Aplikovaná informatika P1802 Doktorský Kombinovaná 240 4
Systémové inženýrství a informatika P6209 Doktorský Kombinovaná 240 4
System Engineering and Informatics B6209 Bakalářský Prezenční 180 3
Economic Policy and Administration N6202 Navazující Prezenční 120 2
Applied Informatics P1802 Doktorský Prezenční 240 4