Programy fakulty: FF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Filozofie P6101 Doktorský Kombinovaná 0 3
Specialisation in Educational Sciences B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Filozofie B6101 Bakalářský Prezenční 180 3
Philosophy P6101 Doktorský Prezenční 0 3
Philosophy P6101 Doktorský Kombinovaná 0 3
Historical Sciences P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Sociologie B6703 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociologie N6703 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Filologie N7310 Navazující Prezenční 120 2
Teacher Education for Lower Secondary Schools N7503 Navazující Prezenční 120 2
Historical Sciences P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Filozofie P6101 Doktorský Prezenční 0 3
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Filozofie N6101 Navazující Prezenční 120 2
Specializace v pedagogice N7507 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3