Programy fakulty: FR

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Výtvarná umění B8206 Bakalářský Prezenční 240 4
Výtvarná umění N8206 Navazující Prezenční 120 2