Programy fakulty: FZS

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ošetřovatelství N5341 Navazující Kombinovaná 120 2
Ošetřovatelství P5341 Doktorský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství P5341 Doktorský Kombinovaná 180 3
Porodní asistence B5349 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví N5345 Navazující Prezenční 120 2
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specializace ve zdravotnictví P5345 Doktorský Kombinovaná 180 3
Zdravotně sociální péče B5350 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví N5345 Navazující Kombinovaná 120 2
Specializace ve zdravotnictví P5345 Doktorský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství N5341 Navazující Prezenční 120 2