Pracoviště fakulty: DFJ

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KDMML Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
KDPD Katedra dopravních prostředků a diagnostiky
KDS Katedra dopravního stavitelství
KEEZ Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě
KID Katedra informatiky v dopravě
KMMCS Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů
KTRD Katedra technologie a řízení dopravy