Pracoviště fakulty: FCH

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KALCH Katedra analytické chemie
KANT Katedra anorganické technologie
KBBV Katedra biologických a biochemických věd
KEMCH Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
KFCH Katedra fyzikální chemie
KOANCH Katedra obecné a anorganické chemie
KPF Katedra polygrafie a fotofyziky
SLCHPL Společná laboratoř chemie pevných látek
UAFM Ústav aplikované fyziky a matematiky
UECHI Ústav environmentálního a chemického inženýrství
UENM Ústav energetických materiálů
UCHTML Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
UOCHT Ústav organické chemie a technologie