Pracoviště fakulty: FR

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
ARK Ateliér restaurování kamene
ARMS Ateliér restaurování malby a sgrafita
ARPKVD Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
ARUDP Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
AVP Ateliér výtvarné přípravy
KHVFR Katedra humanitních věd FR
KCHTFR Katedra chemické technologie FR