Course: Gynecology

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Gynecology
Course code KPZ/P2GYN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hensel Germund, Dr. med. Ph.D.
  • Sobotková Jitka, MUDr.
Course content
Anatomy of the reproductive organs. Physiology of the reproductive organs. Noninvasive examination methods in gynaecology. Function tests. Imaging methods in gynaecology. Endoscopic and surgical diagnostic methods. Biopsy in gynaecology.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the subject is to acquire knowledge in the field of diagnosis and treatment of diseases of the female reproductive system. Prevention of serious gynaecological diseases is an important part of gynaecology. An important characteristic of the field is the fact that it is on the borderline between surgical and internal medicine specialties.
Students demonstrate knowledge of prevention, diagnostics, and treatment of diseases affecting the woman´s reproductive organs.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Completion of compulsory attendance at the lectures and practicum sessions. Completion of a written test or oral examination according to the course guarantor's decision.
Recommended literature
  • Holub, Z.; Kužel. D. Minimálně invazivní operace v gynekologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80- 247- 0834-5.
  • KOBILKOVÁ, J.; ŽIVNÝ, J.; BOCHMAN, J. Technika gynekologických abdominálních operací. 1. vyd. Praha: Grada, 2000.
  • KOLIBA, P.; ŠEVČÍK, l.; PANNOVÁ, J. Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro porodní asistentky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, ZSF, 2004.
  • MOTLÍK, K.; ŽIVNÝ, J. Patologie v ženském lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-460-6.
  • Rob, L.; Martan, A.; Cittebart, K. a kol. Gynekologie. 2. rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2008.
  • ROZTOČIL, A. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011.
  • Skalická, H. a kol. Předoperační vyšetření : návody pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1079-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (2014) Health service 1 Summer
Faculty of Health Studies Midwife (2013) Health service 1 Summer
Faculty of Health Studies Midwife (2016) Health service 1 Summer