Course: Nursing care in neonatology

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Nursing care in neonatology
Course code KPZ/P4NEO
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sabová Veronika, MUDr.
 • Petržílková Helena, Mgr.
Course content
Hepatitis in newborns. Infection of the newborn. Disorders of the internal environment of the newborn. Nursing care for newborns with hepatitis. Nursing care of newborns with infection. The issue of pain in newborns.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Stimulating activities (simulation, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with fundamental issues in neonatology. The course focuses on the physiological newborn.
Students' understanding of the total nursing care for newborn and apply acquired skills in the nursing care provided by physiological, and pathological risk newborns with intensive care.
Prerequisites
unspecified
KPZ/P3NEO

Assessment methods and criteria
Oral examination, Home assignment evaluation

Completion of compulsory attendance at the lectures and practicum sessions. Completion of a written test or oral examination according to the course guarantor's decision.
Recommended literature
 • DORT, J. DORTOVÁ, E. JEHLIČKA, P. Neonatologie. Praha: Karolinum, 2013.
 • FENDRYCHOVÁ, J.; BOREK, I. Intenzivní péče o novorozence. Brno: NCO NZO, 2007.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011.
 • JANOTA, J.; STRAŇÁK, Z. Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2013.
 • KUDLOVÁ, E.; MYDLILOVÁ, A. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Praha: Grada, 2005.
 • LEBL, J. A KOL. Klinická pediatrie. Praha: Galén, 2012.
 • LEBL, J.; PROVAZNÍK, K. a kol. Preklinická pediatrie. Praha: Karolinum, 2007.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada, 2006.
 • MORAVCOVÁ, M.; PETRŽÍLKOVÁ, H. Základy péče v porodní asistenci I. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014.
 • MUNTAU, A. C. Pediatrie. 6. vyd. Praha: Grada, 2014.
 • NANDA International. Ošetřovatelské diagnózy definice a klasifikace: 2015-2017. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4328-8.
 • NEVORAL, J. Praktická pediatrická gastroenterologie, hematologie a výživa. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2013.
 • VACHEK, J.; TESAŘ, V.; ZAKIYANOV, O. a kol. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Midwife (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Studies Midwife (2013) Health service 2 Summer
Faculty of Health Studies Midwife (2016) Health service 2 Summer