Course: Professional training individual

» List of faculties » FZS » KPZ
Course title Professional training individual
Course code KPZ/P4PIS
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Michková Adéla, Mgr. Ph.D.
Course content
Professional experience individual takes place in medical facilities with a focus on internal, surgical, psychiatric, pediatric department (department of social care in hospitals, homes for children up to 3 years, children's centers, hospices, specialized medical centers, etc. ) - 40 hours / week. The student performs practical training in facilities providing social services and related services, and in healthcare facilities within 8 hours a day. The students continuously carries out specified performances, activities and case studies contained in " The notebook of activities, tasks and other professional activities of a health and social worker."

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Methods of individual activities, Skills training
Learning outcomes
The aim of practical training is to develop individual professional skills of students, their ability to reflection and critical thinking, encourage further education. The aim is also to enable to gain practical skills and confront the theoretical concepts of health and social work with their practical implementation.
Students gain experience in social relations and ways of working in organizations providing social services and health and social work under supervision of an authorized employee of the organization.
Prerequisites
unspecified
KPZ/P4PZS and KKO/P4GER and KKO/P3PST

Assessment methods and criteria
Home assignment evaluation, Student performance assessment

The fulfilment of compulsory 100% active participation in professional practice. Experienced practitioner´s written assessment. The student has duty to fulfil the course before the enrolment to the next grade.
Recommended literature
  • Záznamník činností, úkonů a jiných odborných aktivit zdravotně sociálního pracovníka.
  • HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2004.
  • HOLASOVÁ, V. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci: pro mentorky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.
  • JANEBOVÁ, R. Posuzování životní situace v sociální práci: sborník z konference V. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2008.
  • LEVICKÁ, J. Kazuistický seminár zo sociálnej práce. SAP - Slovak Academic Press, 2004.
  • TRUHLÁŘOVÁ, Z.; LEVICKÁ, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii: From theory to practice, from practice to theory Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Health and Social Worker (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Studies Health and Social Worker (2013) Health service 2 Summer