Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Analytical Chemistry - Analytical Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Analytical Chemistry - Analytical Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Analytická chemie - Analytická chemie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Analytická chemie - Analytická chemie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemie - Analytická chemie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Analytická chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Analytická chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Anorganická a bioanorganická chemie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Anorganická a bioanorganická chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Anorganická a bioanorganická chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Anorganická chemie - Anorganická chemie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Anorganická chemie - Anorganická chemie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Bioanalytik   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Bioanalytik   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Bioanalytik   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Fyzikální chemie - Fyzikální chemie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Fyzikální chemie - Fyzikální chemie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Inorganic Chemistry - Inorganic chemistry   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Inorganic Chemistry - Inorganic chemistry   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Organic Chemistry - Organic Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Organic Chemistry - Organic Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Organická chemie - Organická chemie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Organická chemie - Organická chemie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Physical Chemistry - Physical Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Physical Chemistry - Physical Chemistry   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina