Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Chemické a procesní inženýrství - Ochrana životního prostředí   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ochrana životního prostředí   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ochrana životního prostředí   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština