Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Aplikovaná informatika v dopravě   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
System Engineering and Informatics - Informatics within Public Administration   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
System Engineering and Informatics - Informatics within Public Administration   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Pojistné inženýrství   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Pojistné inženýrství   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
System Engineering and Informatics - Regional and Information Management   (1 - 2013) Navazující Prezenční Angličtina
System Engineering and Informatics - Regional and Information Management   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Angličtina
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština