Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Technická chemie a chemie silikátů

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Chemie a technologie materiálů - Anorganická technologie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a chemické technologie - Anorganická technologie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemie a chemické technologie - Anorganická technologie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Anorganická technologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Anorganická technologie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Anorganické materiály   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Anorganické materiály   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Anorganické materiály   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Anorganické materiály   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemical and Process Engineering - Chemical Engineering   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemical and Process Engineering - Chemical Engineering   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemické a procesní inženýrství - Chemické inženýrství   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Chemické inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Chemické inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Chemické inženýrství   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Chemické inženýrství   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technická chemie - Chemie a technická chemie   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie a technická chemie - Chemie a technická chemie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technická chemie - Chemie a technická chemie   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technická chemie - Chemie a technická chemie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technická chemie - Chemie a technická chemie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Chemie a technologie anorganických materiálů   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemie a technologie materiálů - Chemie a technologie anorganických materiálů   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemistry and Technology of Materials - Chemistry and Technology of Inorganic Materials   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemistry and Technology of Materials - Chemistry and Technology of Inorganic Materials   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemistry and Technology of Materials - Engineering of Energetic Materials   (1 - 2016) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemistry and Technology of Materials - Engineering of Energetic Materials   (1 - 2016) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Farmakochemie a medicinální materiály - Farmakochemie a medicinální materiály   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Farmakochemie a medicinální materiály - Farmakochemie a medicinální materiály   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Farmakochemie a medicinální materiály - Farmakochemie a medicinální materiály   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Farmakochemie a medicinální materiály - Farmakochemie a medicinální materiály   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemistry and Chemical Technology - Inorganic Technology   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemistry and Chemical Technology - Inorganic Technology   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemie a technologie materiálů - Inženýrství energetických materiálů   (1 - 2016) Doktorský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Inženýrství energetických materiálů   (1 - 2016) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemie - Organická chemie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Organická chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Organická chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Organické povlaky a nátěrové hmoty   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Organické povlaky a nátěrové hmoty   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Organické povlaky a nátěrové hmoty   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Polymerní materiály a kompozity   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Polymerní materiály a kompozity   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Polymerní materiály a kompozity   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Anorganické a polymerní materiály - Polymerní materiály a kompozity   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů - Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů - Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů - Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů - Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Povrchové inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Povrchové inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemistry and Technology of Materials - Surface Engineering   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemistry and Technology of Materials - Surface Engineering   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemie - Technická fyzikální chemie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Technická fyzikální chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Technická fyzikální chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie makromolekulárních látek   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie makromolekulárních látek   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie organických specialit   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie organických specialit   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie organických specialit   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie výroby a zpracování polymerů   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie výroby a zpracování polymerů   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Technologie výroby a zpracování polymerů   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemistry and Technology of Materials - Technology of Macromolecular Compounds   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemistry and Technology of Materials - Technology of Macromolecular Compounds   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemie a technologie materiálů - Teorie a technologie výbušin   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Teorie a technologie výbušin   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Teorie a technologie výbušin   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Vlákna a textilní chemie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Vlákna a textilní chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Vlákna a textilní chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština