Fakulta Fakulta chemicko-technologická (FCH)
Studijní program Polygrafie (B3441)
Studijní obor Polygrafie (3441R001/99 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Němec Petr, prof. Ing. Ph.D.
E-mail: ects.coordinator.fcht@upce.cz
Telefon:
Fax:
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných pracovníků pro široký okruh technických a technologických funkcí v polygrafickém a obalovém průmyslu a v oblasti informačních technologií. Absolvent má teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a technologií, polygrafického inženýrství, polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Bakaláři polygrafie najdou uplatnění v tiskárnách jako technologové výroby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie. Vynikající absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu v navazujícím dvouletém magisterském studiu polygrafie.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy unspecified
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru Němec Petr, prof. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
B Povinně volitelný 1 - JC/CPAPE Angličtina pro polygrafii - B1 Angličtina 2  
B Povinně volitelný 1 - JC/CPAPF Angličtina pro polygrafii - B1+ Angličtina 2  
B Povinně volitelný 1 - JC/CPAPD Angličtina pro polygrafii - A2+ Angličtina 2  
A Povinný 1 Zimní UAFM/C802 Úvod do fyziky Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KPF/C703 Základy strojírenství Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní UAFM/C601 Matematika I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KOANCH/C701 Obecná a anorganická chemie I Čeština 7  
A Povinný 1 Zimní KPF/C801 Úvod do polygrafie Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní UECHI/C006 Ekologie Čeština 2  
A Povinný 1 Letní UAFM/C606 Matematika II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní UAFM/C705 Laboratoř z fyziky Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KPF/C709 Typografie Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KOANCH/C222 Laboratoř z obecné a anorganické chemie I Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KPF/C707 Polygrafické inženýrství I Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KOANCH/C706 Obecná a anorganická chemie II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní UAFM/C704 Fyzika I Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KPF/C417 Předtisková příprava I Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KEMCH/C716 Podniková ekonomika a management I Čeština 7  
A Povinný 2 Zimní UOCHT/C712 Základy organické chemie Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KPF/C715 Laboratoř oboru I Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KPF/C713 Polygrafické inženýrství II Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní UCHTML/C605 Základy informačních technologií Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní UAFM/C711 Laboratoř z fyziky II Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní UAFM/C710 Fyzika II Čeština 6  
C Volitelný 2 Zimní KOANCH/CD01 General and Inorganic Chemistry Angličtina 5  
C Volitelný 2 Zimní UECHI/CD03 Chemical Engineering Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KPF/C721 Reprodukční procesy v polygrafii Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KPF/C722 Laboratoř oboru II Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KALCH/C719 Laboratoře z analytické chemie Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KPF/C418 Předtisková příprava II Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KPF/C717 Polygrafické materiály Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KALCH/C718 Analytická chemie Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KEMCH/C724 Podniková ekonomika a management II Čeština 5  
C Volitelný 2 Letní UOCHT/CD02 Organic Chemistry Angličtina 5  
A Povinný 3 Zimní KPF/C733 Laboratoř oboru III Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní KPF/C732 Základy fyziky polymerů Čeština 8  
A Povinný 3 Zimní UCHTML/C825 Makromolekulární chemie Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KPF/C734 Pokroky v oboru I Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KPF/C730 Tiskové a reprodukční techniky I Čeština 5  
C Volitelný 3 Zimní KOANCH/CD01 General and Inorganic Chemistry Angličtina 5  
C Volitelný 3 Zimní UECHI/CD03 Chemical Engineering Angličtina 5  
A Povinný 3 Letní KPF/C720 Pokroky v oboru II Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KPF/C737 Laboratoř oboru IV Čeština 4  
A Povinný 3 Letní KPF/C757 Tiskové a reprodukční techniky II Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KPF/C731 Automatizace a řízení tisku Čeština 5  
A Povinný 3 Letní UCHTML/C729 Aplikace povrchových úprav Čeština 5  
C Volitelný 3 Letní UOCHT/CD02 Organic Chemistry Angličtina 5  
C Volitelný - Zimní KTS/VES1 Veslování 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/INC1 Indoorcycling 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/LEZ1 Lezení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/AQR1 Aquaaerobik 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/TEN1 Tenis 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/VOL1 Volejbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/FOT1 Fotbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BAS1 Basketbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/APA1 Alternativní pohybové aktivity 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/SQU1 Squash 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/AER1 Aerobik 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/HAZ1 Házená 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/PLA1 Plavání 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/PWJ1 Powerjóga 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BAD1 Badminton 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/SEB1 Sebeobrana a úpoly 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/ASP1 Alternativní sporty v přírodě 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BCH1 Beach volejbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/FLO1 Florbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/POS1 Posilování 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/KCV1 Kondiční cvičení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/AER2 Aerobik 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/LEZ2 Lezení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/SQU2 Squash 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/AQR2 Aquaaerobik 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BAD2 Badminton 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/HAZ2 Házená 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/TEN2 Tenis 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/INC2 Indoorcycling 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/ASP2 Alternativní sporty v přírodě 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BCH2 Beach volejbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/VES2 Veslování 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/KCV2 Kondiční cvičení 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/POS2 Posilování 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/PWJ2 Powerjóga 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BAS2 Basketbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/SEB2 Sebeobrana a úpoly 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/FOT2 Fotbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/PLA2 Plávání 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/VOL2 Volejbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/APA2 Alternativní pohybové aktivity 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/FLO2 Florbal 2 Čeština 1