Fakulta Fakulta chemicko-technologická (FCH)
Studijní program Polygrafie (N3441)
Studijní obor Polygrafie (3441T001/99 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (Ing.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Němec Petr, prof. Ing. Ph.D.
E-mail: ects.coordinator.fcht@upce.cz
Telefon:
Fax:
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je výchova kvalifikovaných pracovníků pro široký okruh technických profesí v polygrafickém, reklamním a obalovém průmyslu a v oblasti informačních technologií. Absolvent má široký rozsah znalostí polygrafických technik a technologií, informačních technologií, přípravy a vlastností polygrafických materiálů, výpočetní techniky se zaměřením na využití počítačů pro předtiskové operace a elektronické publikování, v řízení polygrafických výrob a v základech podnikové ekonomiky a managementu. Znalosti získané v rámci teoretických předmětů v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie, fotografie a kolorimetrie jsou dobrým základem pro samostatnou výzkumnou práci v tomto oboru. Inženýři polygrafie najdou uplatnění v tiskárnách, v DTP studiích a reklamních agenturách, jako zástupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techničtí redaktoři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru polygrafie. Vědomosti získané v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších studentů rovněž předpoklady pro pokračování ve studiu v rámci doktorského studia Chemie a technologie materiálů.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy unspecified
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru Němec Petr, prof. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KPF/C741 Tiskové barvy a papíry Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KPF/C744 Speciální laboratoře oboru I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní UCHTML/C883 Chemie filmotvorných látek Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KEMCH/C851 Marketing Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KPF/C544 Technologie a kvalita tisku Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KEMCH/C603 Metody statistické analýzy Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KEMCH/C749 Finanční management Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KPF/C748 Tvorba a zpracování odborného textu Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KPF/C742 Teoretické základy zpracování obrazu Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KPF/C750 Speciální laboratoře oboru II Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KPF/C747 Fyzikálně-chemické děje v tiskových procesech Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KPF/C746 Kolorimetrie Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KPF/C957 English for Graphic Arts I Angličtina 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KEMCH/C739 Právo Čeština 5  
C Volitelný 1 Letní KPF/C419 Materiálový tisk Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KPF/C754 Seminář diplomové práce Čeština 8  
A Povinný 2 Zimní KPF/C751 Fyzikální metody studia tenkých vrstev Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KPF/C753 Speciální laboratoře oboru III Čeština 7  
A Povinný 2 Zimní KPF/C547 Management polygrafické výroby Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPF/C958 English for Graphic Arts Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KEMCH/C135 Psychologie pro manažery Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPF/C847 Elektronické publikování Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPF/C548 Digitální fotografie Čeština 3  
C Volitelný - Zimní KTS/VES1 Veslování 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/INC1 Indoorcycling 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/LEZ1 Lezení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/AQR1 Aquaaerobik 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/TEN1 Tenis 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/VOL1 Volejbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/FOT1 Fotbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BAS1 Basketbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/APA1 Alternativní pohybové aktivity 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/SQU1 Squash 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/AER1 Aerobik 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/HAZ1 Házená 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/PLA1 Plavání 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/PWJ1 Powerjóga 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BAD1 Badminton 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/SEB1 Sebeobrana a úpoly 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/ASP1 Alternativní sporty v přírodě 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/BCH1 Beach volejbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/FLO1 Florbal 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/POS1 Posilování 1 Čeština 1  
C Volitelný - Zimní KTS/KCV1 Kondiční cvičení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/AER2 Aerobik 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/LEZ2 Lezení 1 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/SQU2 Squash 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/AQR2 Aquaaerobik 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BAD2 Badminton 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/HAZ2 Házená 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/TEN2 Tenis 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/INC2 Indoorcycling 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/ASP2 Alternativní sporty v přírodě 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BCH2 Beach volejbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/VES2 Veslování 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/KCV2 Kondiční cvičení 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/POS2 Posilování 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/PWJ2 Powerjóga 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/BAS2 Basketbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/SEB2 Sebeobrana a úpoly 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/FOT2 Fotbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/PLA2 Plávání 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/VOL2 Volejbal 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/APA2 Alternativní pohybové aktivity 2 Čeština 1  
C Volitelný - Letní KTS/FLO2 Florbal 2 Čeština 1