Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Dopravní stavitelství   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština