Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní management, marketing a logistika   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Elektrotechnika   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Dopravní prostředky a infrastruktura: Elektrotechnika   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Kolejová vozidla   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní prostředky: Silniční vozidla   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Management, marketing a logistika ve spojích   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Management, marketing a logistika ve spojích   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Management, marketing a logistika ve spojích   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Dopravní inženýrství a spoje - Technologie a řízení dopravy   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Dopravní technologie a spoje - Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština