Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Speciální chemicko-biologické obory - Analýza biologických materiálů   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Analýza biologických materiálů   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Analýza biologických materiálů   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Chemical and Process Engineering - Environmental Engineering   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Chemical and Process Engineering - Environmental Engineering   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Chemické a procesní inženýrství - Environmentální inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Chemické a procesní inženýrství - Environmentální inženýrství   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Klinická biologie a chemie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Klinická biologie a chemie   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Klinická biologie a chemie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Speciální chemicko-biologické obory - Klinická biologie a chemie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Materiálové inženýrství   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Materiálové inženýrství   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie a technologie materiálů - Materiálové inženýrství   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Informační technologie - Řízení procesů   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Řízení procesů   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština