Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2015) Navazující Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a management podniku   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Ekonomika a provoz podniku   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Ekonomika veřejného sektoru   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
System Engineering and Informatics - Informatics within Public Administration   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
System Engineering and Informatics - Informatics within Public Administration   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Informační a bezpečnostní systémy   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management ochrany podniku a společnosti   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Management malých a středních podniků   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Management podniku: Manažerská etika   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Pojistné inženýrství   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Pojistné inženýrství   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
System Engineering and Informatics - Regional and Information Management   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Angličtina
System Engineering and Informatics - Regional and Information Management   (1 - 2013) Navazující Prezenční Angličtina
Economic Policy and Administration - Regional and Public Economics   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Angličtina
Economic Policy and Administration - Regional and Public Economics   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Navazující Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Regionální a informační management   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Regionální a veřejná ekonomie   (1 - 2013) Doktorský Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Regionální a veřejná ekonomie   (1 - 2013) Doktorský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Regionální a veřejná ekonomie   (1 - 2016) Doktorský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika   (1 - 2015) Bakalářský Kombinovaná Čeština