Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Sociologie - Sociální antropologie   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Sociologie - Sociální antropologie   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Sociologie - Sociální antropologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Sociologie - Sociální antropologie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština