Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Filologie - Anglická filologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk pro hospodářskou praxi   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština