Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština