Kategorie studijních oborů

Kód oboru vzdělávání Název oboru vzdělávání
15 Biologické obory
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
67 Sociální vědy
73 Filologické vědy
79 Obecná příprava
11 Matematické obory
18 Informatické obory
31 Textilní výroba a oděvnictví
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
35 Architektura
43 Veterinářství a veterinární prevence
52 Farmaceutické vědy
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
13 Geografické obory
64 Podnikání v oborech, odvětví
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
81 Teorie a dějiny umění
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
63 Ekonomika a administrativa
71 Obory z oblasti historie
77 Obory z oblasti psychologie
28 Technická chemie a chemie silikátů
61 Filozofie, teologie
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
78 Obecně odborná příprava
17 Fyzikální obory
41 Zemědělství a lesnictví
51 Lékařské vědy
12 Geologické obory
14 Chemické obory
23 Strojírenství a strojírenská výroba
29 Potravinářství a potravinářská chemie
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
39 Speciální a interdisciplinární obory
82 Umění a užité umění
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
37 Doprava a spoje
53 Zdravotnictví
62 Ekonomie