Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KID/CAMSE Calculus with Mathematical Software Zimní a letní Angličtina 6  
KID/CMGGE Computer-aided Mathematics via GeoGebra Zimní a letní Angličtina 4  
KID/DMMPK Matematické modelování v praxi Letní Čeština 3  
KMF/INVKM Vybrané kapitoly z matematiky Zimní Čeština 5  
KRP/IDSNR Nelineární řídicí systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KRP/IDSOR Optimalizace a opt. řízení tech. procesů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
UAFM/C003 Matematika I Zimní Čeština 5  
UAFM/C601 Matematika I Zimní Čeština 5  
UAFM/C606 Matematika II Letní Čeština 5  
UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Letní Čeština 2  
UMKM/KZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2  
UMKM/PDIM Diskrétní matematika Zimní Čeština 3  
UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2