Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5