Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C015A Mass Spectrometry in Organic Analysis Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C364 Základy toxikologie pro potravináře Letní Čeština 5  
KALCH/C569 Základy analýzy životního prostředí Zimní Čeština 2  
KALCH/C618 Analytická chemie Zimní Čeština 5  
KALCH/C680 Analytická chemie Zimní Čeština 5  
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KALCH/C876 Hmotnostní spektrometrie v organ. anal. Letní Čeština 2  
KALCH/C919 Laboratoř analýzy vod a plynů Zimní Čeština 3  
KANT/C562 Teor. základy anorganických výrob II Letní Čeština 5  
KBBV/C041 Laboratoř z klinické biochemie II Letní Čeština 3  
KBBV/C541 Základy proteomiky Letní Čeština 3  
KBBV/C546 Laboratoř oboru III Zimní Čeština 12  
KBBV/C663 Laboratoř oboru II Zimní Čeština 10  
KFCH/C556 Proměny energie Letní Čeština 2  
KFCH/C833 Fyzikální chemie II Letní Čeština 5  
KFCH/C856 Dějiny chemie Zimní Čeština 2  
KFCH/C959 Cvičení ze základů fyzikální chemie Letní Čeština 2  
KCHTFR/LAB1 Laboratorní cvičení z chemie I Zimní Čeština 2  
KCHTFR/LAB2 Laboratorní cvičení z chemie II Letní Čeština 2  
KCHTFR/TCR2U Technologie rest. a konz. um. děl II Letní Čeština 3  
KOANCH/C001 Obecná a anorganická chemie I Zimní Čeština 8  
KOANCH/C002 Laboratoř z obecné a anorg. chemie I Zimní Čeština 8  
KOANCH/C038A Organometallic Chemistry Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOANCH/C048 Experiment. metody strukturního výzkumu Zimní Čeština 5  
KOANCH/C054 Laboratorní tech. pokročilých chem. synt Zimní Čeština 10  
KOANCH/C057 Chemie organokovových sloučenin I Letní Čeština 4  
KOANCH/C058 Laboratoř oboru I Letní Čeština 11  
KOANCH/C108 Vibrační a elektronová spektroskopie Zimní Čeština 3  
KOANCH/C109 Chemie organokovových sloučenin II Zimní Čeština 4  
KOANCH/C110 Pokročilá anorganická chemie Letní Čeština 4  
KOANCH/C111 Laboratoř oboru II Zimní Čeština 15  
KOANCH/C114 Bioanorganická chemie Zimní Čeština 4  
KOANCH/C164 Seminář experimentálních met. organ. ch. Zimní Čeština 2  
KOANCH/C178 Fyzikální chemie ochranných povlaků Zimní Čeština 6  
KOANCH/C210 Vybrané kapitoly z anorganické chemie Zimní Čeština 3  
KOANCH/C222 Laboratoř z obecné a anorg. chemie I Letní Čeština 6  
KOANCH/C223 Základy anorganické chemie pro obor ZL Zimní Čeština 5  
KOANCH/C224 Základ laboratorní techniky pro obor ZL Zimní Čeština 4  
KOANCH/C303 Výroba a vlastnosti skla Letní Čeština 5  
KOANCH/C355 Keramika Zimní Čeština 4  
KOANCH/C361 Metody zkoumání materiálů Letní Čeština 6  
KOANCH/C465 Charakterizace stavebních hmot Zimní Čeština 5  
KOANCH/C554 Difrakční metody studia struktury látek Letní Čeština 3  
KOANCH/C563 Exkurze Zimní Čeština 1  
KOANCH/C701 Obecná a anorganická chemie I Zimní Čeština 7  
KOANCH/C706 Obecná a anorganická chemie II Letní Čeština 5  
KOANCH/C819 Laboratoř z obecné a anorg. chemie II Letní Čeština 4  
KOANCH/C834 Anorganické molekulové sloučeniny Letní Čeština 3  
KOANCH/C872 Anorganická chemie Zimní Čeština 5  
KPF/C317 Anorganické mater. pro medic. aplikace Letní Čeština 6  
KPF/C707 Polygrafické inženýrství I Letní Čeština 5  
UECHI/CD03 Chemical Engineering Zimní Angličtina 5  
UECHI/C029A Chemical Engineering Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UECHI/C037 Vybrané kapitoly z chem. inženýrství Letní Čeština 5  
UECHI/C102 Numerická matematika Zimní Čeština 5  
UECHI/C138 Hydraulické a tepelné procesy Zimní Čeština 4  
UECHI/C411 Environmentální toxikologie Zimní Čeština 4  
UECHI/C928 Numerické řešení transportních jevů Letní Čeština 5  
UECHI/C944 Jakost a zpracování laboratorních dat Zimní Čeština 6  
UECHI/C953 Nanomateriály a životní prostředí Zimní Čeština 4  
UCHTML/C075 Laboratoř syntézy a charakterizace mat. Zimní Čeština 3  
UCHTML/C076 Výroba a vlastnosti buničin Letní Čeština 5  
UCHTML/C077 Nadmolekulární chemie Zimní Čeština 2  
UCHTML/C078 Laboratoř oboru I Letní Čeština 9  
UCHTML/C079 Zkušebnictví papíru a celul. materiálů Letní Čeština 4  
UCHTML/C161 Technologie výroby papíru Zimní Čeština 5  
UCHTML/C163 Laboratoř oboru II Zimní Čeština 11  
UCHTML/C866 Výroba obalů Letní Čeština 3  
UCHTML/C963 Chemie a morfologie dřeva Letní Čeština 2  
UOCHT/C017 Organická technologie Zimní Čeština 3  
UOCHT/C017K Organická technologie Zimní Čeština 3  
UOCHT/C042A Organic Dyes I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C043A Organic Dyes II Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C044A Organic Dyes III (Functional Dyes) Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C046A Intermediates for Chemical Specialities Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C047A Catalysis in Industrial Org. Synthesis Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C048A Photochemistry Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C051A Production of Chemical Specialities Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C053A Organic Technology Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UOCHT/C061 Pokročilé metody org. syntézy a char. Letní Čeština 5  
UOCHT/C091 Laboratoř oboru I Letní Čeština 10  
UOCHT/C185 Laboratoř oboru II Zimní Čeština 15  
UOCHT/C186 Diplomová práce Letní Čeština 27  
UOCHT/C187 Seminář diplomové práce Letní Čeština 3  
UOCHT/C189 Organická barviva II Zimní Čeština 5  
UOCHT/C190 Výroba léčiv Zimní Čeština 5  
UOCHT/C325 Exkurze Letní Čeština 1  
UOCHT/C502 Organická technologie Zimní Čeština 5  
UOCHT/C564 Intermediáty chemických výrob Letní Čeština 4  
UOCHT/C891 Organická barviva I Letní Čeština 4  
UOCHT/C892 Průmyslová katalýza Letní Čeština 3  
UOCHT/C925 Fotochemie Letní Čeština 4