Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C618 Analytická chemie Zimní Čeština 5  
KALCH/C680 Analytická chemie Zimní Čeština 5  
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KBBV/C041 Laboratoř z klinické biochemie II Letní Čeština 3  
KBBV/C308 Základy anatomie a fyziologie člověka Letní Čeština 2  
KBBV/C347 Obecná mikrobiologie Letní Čeština 5  
KBBV/C350 Hematologie Letní Čeština 4  
KBBV/C363 Laboratorní inf. systém pro zdrav. lab. Letní Čeština 3  
KBBV/C374 Odborná praxe Letní Čeština 1  
KBBV/C375 Odborná praxe Letní Čeština 5  
KBBV/C381 Vyšetřovací metody v ochr. veř.zdraví Letní Čeština 2  
KBBV/C382 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
KBBV/C401 Obecná farmakologie Letní Čeština 3  
KBBV/C433 Lékařská genetika Zimní Čeština 3  
KBBV/C435 Laboratoř z cytogenetiky a klin.genetiky Zimní Čeština 3  
KBBV/C538 Molekulárně biologické metody Letní Čeština 5  
KBBV/C542 Forenzní genetika Zimní Čeština 4  
KBBV/C574 Seminář z anatomie Letní Čeština 2  
KBBV/C611 Anatomie Letní Čeština 3  
KBBV/C612 Seminář z anatomie Letní Čeština 1  
KBBV/C614 Základy lékařské genetiky Zimní Čeština 3  
KBBV/C615 Laboratoř základů lékařské genetiky Zimní Čeština 2  
KBBV/C640 Laboratorní informační systém Letní Čeština 4  
KBBV/C642 Odborná praxe Letní Čeština 5  
KBBV/C653 Laboratoř molekulární biologie Letní Čeština 2  
KBBV/C669 Odborná praxe Letní Čeština 3  
KBBV/C853 Základy mikrobiologie a biologie Letní Čeština 6  
KOANCH/C223 Základy anorganické chemie pro obor ZL Zimní Čeština 5  
KOANCH/C224 Základ laboratorní techniky pro obor ZL Zimní Čeština 4  
UECHI/C944 Jakost a zpracování laboratorních dat Zimní Čeština 6