Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FES/AAVP Analysis of Public Policies Zimní a letní Čeština 10  
FES/AVPE Selected Issues from Environmen. Economy Zimní a letní Angličtina 10  
FES/DAVP Analýza veřejných politik Zimní a letní Čeština 10  
FES/DEM Environmentální management Zimní a letní Čeština 10  
FES/DSMR Statistické metody v řízení Zimní a letní Čeština 10  
FES/DVPE Vybrané problémy environment. ekonomiky Zimní a letní Čeština 8  
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KDPD/PZRKK Základy řízení kvality Letní Čeština 4  
KDPD/PZRKP Základy řízení kvality Letní Čeština 4  
KFCH/C556 Proměny energie Letní Čeština 2  
UECHI/C340 Ochrana čistoty vod Letní Čeština 4  
UECHI/C341 Nakládání s odpady Zimní Čeština 4  
UECHI/C410 Posuzování vlivů na životní prostředí Zimní Čeština 4  
UECHI/C944 Jakost a zpracování laboratorních dat Zimní Čeština 6  
UCHTML/C080 Papírenská environmentalistika Zimní Čeština 3