Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KFCH/C556 Proměny energie Letní Čeština 2  
KMMCS/PZF1K Základy fyziky I Zimní Čeština 3  
KOANCH/C389 Nanomateriály Letní Čeština 5  
KOANCH/C391 Laboratoř zkoumání materiálů Zimní Čeština 8  
KPF/C317 Anorganické mater. pro medic. aplikace Letní Čeština 6  
KPF/C354 Sklo pro stavebnictví Zimní Čeština 5  
UAFM/C010 Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/C011 Laboratoř z fyziky I Letní Čeština 6  
UAFM/C460 Úvod do fyziky Letní Čeština 2  
UAFM/C515 Mechanika Letní Čeština 5  
UAFM/C610 Fyzika Letní Čeština 8  
UAFM/C704 Fyzika I Letní Čeština 6  
UAFM/C705 Laboratoř z fyziky Letní Čeština 3  
UAFM/C710 Fyzika II Zimní Čeština 6  
UAFM/C711 Laboratoř z fyziky II Zimní Čeština 6  
UAFM/C802 Úvod do fyziky Zimní Čeština 2  
UAFM/C803 Fyzika II Zimní Čeština 6  
UAFM/C807 Laboratoř z fyziky II Zimní Čeština 6  
UAFM/PFY1K Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/PF1CK Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/PF1CP Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/PF1PK Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/PF1PP Fyzika I Letní Čeština 7  
UAFM/PF2CK Fyzika II Zimní Čeština 5  
UAFM/PF2CP Fyzika II Zimní Čeština 5  
UAFM/PF2PK Fyzika II Zimní Čeština 5  
UAFM/PF2PP Fyzika II Zimní Čeština 5  
UAFM/PZF1K Základy fyziky I Zimní Čeština 3