Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KE/IATIE Aplikace teorie informace ve sděl. tech. Letní Čeština 4  
KE/ZMTEE Introduction to Microprocessors Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEEZ/ADISK Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 4  
KEEZ/ADISP Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 4  
KEEZ/AEKSP Elektrická a elektron. zař. v konstr. SV Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/AMATK MATLAB v elektrotechnice Zimní Čeština 4  
KEEZ/AMATP MATLAB v elektrotechnice Zimní Čeština 4  
KEEZ/AMPTP Mikroprocesorová a senzorová technika v Letní Čeština 5  
KEEZ/AMSTP Mikroprocesorová a senzorová technika v Letní Čeština 4  
KEEZ/AXZTE Introduction to Electronics Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEEZ/DFSP Fyzikální seminář pro elektrotechniku Letní Čeština 1  
KEEZ/DFS1P Fyzikální seminář I Zimní Čeština 1  
KEEZ/DFS2P Fyzikální seminář II Letní Čeština 1  
KEEZ/ELMEZ Electromagnetics Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEEZ/PAMPK Aplikace mikroprocesorů Zimní Čeština 4  
KEEZ/PAMPP Aplikace mikroprocesorů Zimní Čeština 4  
KEEZ/PDISK Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 5  
KEEZ/PDISP Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 5  
KEEZ/PEAEK Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 6  
KEEZ/PEAEP Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 6  
KEEZ/PEOPP Odborná praxe I Letní Čeština 1  
KEEZ/PEP1K Elektronické prvky a obvody I Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/PEP1P Elektronické prvky a obvody I Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/PESSP Elektronické systémy SV Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/PGPLK Grafické programování v LabView Zimní Čeština 5  
KEEZ/PGPLP Grafické programování v LabView Zimní Čeština 5  
KEEZ/PMRTK Mikroprocesorová řídící technika Zimní Čeština 5  
KEEZ/PMRTP Mikroprocesorová řídicí technika Zimní Čeština 5  
KEEZ/PNAOK Návrh elektronických obvodů Letní Čeština 5  
KEEZ/PNAOP Návrh elektronických obvodů Letní Čeština 5  
KEEZ/PNEOK Návrh elektronických obvodů Letní Čeština 6  
KEEZ/PNEOP Návrh elektronických obvodů Letní Čeština 6  
KEEZ/POPEP Odborná praxe - II Letní Čeština 2  
KEEZ/PPXCK Programování v jazyku C Letní Čeština 4  
KEEZ/PPXCP Programování v jazyku C Letní Čeština 4  
KEEZ/PRAAK Regulace a automatizace Zimní Čeština 5  
KEEZ/PRAAP Regulace a automatizace Zimní Čeština 5  
KEEZ/PREGK Regulace a automatizace Zimní Čeština 4  
KEEZ/PREGP Regulace a automatizace Zimní Čeština 4  
KEEZ/PZELK Základy elektrotechniky Letní Čeština 2  
KEEZ/P2EPP Odborná praxe II Letní Čeština 1  
KEEZ/P7OPP Odborná praxe - I Letní Čeština 0  
KIT/INADS Architektura a techn. databáz. systémů Zimní Čeština 5  
KIT/IPS2 Počítačové sítě II Letní Čeština 4  
KIT/ISQBD noSQL systémy a Big Data Letní Čeština 5  
KIT/ZPS2 Computer Networks II Letní Angličtina 4  
KMF/IMA1E Matematika I Zimní Čeština 6  
KMF/IMA2E Matematika II Letní Čeština 6  
KMF/IMS1E Matematický seminář I Zimní Čeština 1  
KMF/IMS2E Matematický seminář II Letní Čeština 1  
KRP/IBASE Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 2  
KRP/IDSUI Metody umělé inteligence(neuronové sítě) Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KRP/IDZUI Metody umělé intelig.(neuron. sítě)-SDoZ Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KRP/INDS Diplomový seminář Letní Čeština 2  
KRP/INPVE Plánování a vyhodnocování experimetů Zimní Čeština 3  
KRP/INUI2 Základy umělé inteligence 2 Letní Čeština 5  
KRP/ZITRO Introduction to Robotics Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům