Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Technická chemie a chemie silikátů

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KOANCH/C303 Výroba a vlastnosti skla Letní Čeština 5  
KPF/C354 Sklo pro stavebnictví Zimní Čeština 5  
UECHI/CD03 Chemical Engineering Zimní Angličtina 5  
UECHI/C029A Chemical Engineering Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UECHI/C037 Vybrané kapitoly z chem. inženýrství Letní Čeština 5  
UECHI/C138 Hydraulické a tepelné procesy Zimní Čeština 4  
UCHTML/C076 Výroba a vlastnosti buničin Letní Čeština 5  
UCHTML/C077 Nadmolekulární chemie Zimní Čeština 2