Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Potravinářství a potravinářská chemie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C364 Základy toxikologie pro potravináře Letní Čeština 5  
KALCH/C365 Základy výživy a výživová politika Letní Čeština 5  
KALCH/C608 Fyziologie výživy a hygiena potravin Zimní Čeština 2  
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KALCH/C880 Senzorická analýza potravin Letní Čeština 5  
KBBV/C384 Obecná mikrobiologie Zimní Čeština 5  
UECHI/CD03 Chemical Engineering Zimní Angličtina 5  
UECHI/C505 Procesy a zařízení potravinářských výrob Letní Čeština 7  
UECHI/C944 Jakost a zpracování laboratorních dat Zimní Čeština 6  
UCHTML/C077 Nadmolekulární chemie Zimní Čeština 2