Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Textilní výroba a oděvnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5