Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UCHTML/C076 Výroba a vlastnosti buničin Letní Čeština 5  
UCHTML/C077 Nadmolekulární chemie Zimní Čeština 2  
UCHTML/C080 Papírenská environmentalistika Zimní Čeština 3  
UCHTML/C167 Zpracování papíru a lepenek Zimní Čeština 2  
UCHTML/C168 Obalové tiskové techniky Zimní Čeština 2  
UCHTML/C866 Výroba obalů Letní Čeština 3