Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDS/DS Drážní stavitelství Zimní Čeština 0  
KDS/MS Mostní stavby Zimní Čeština 0  
KDS/PK Pozemní komunikace Zimní Čeština 0  
KPF/C354 Sklo pro stavebnictví Zimní Čeština 5