Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDMML/LEADE Leadership Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDPD/PAK2K Vybrané statě z konstrukce sil. voz. II Zimní Čeština 5  
KDPD/PAK2P Vybrané statě z konstrukce sil. voz. II Zimní Čeština 5  
KDPD/PKOPP Odborná praxe - I Letní Čeština 0  
KDPD/PKP1P Odborná praxe I Letní Čeština 2  
KDPD/PKS1K Konstrukce silničních vozidel I Zimní a letní Čeština 4  
KDPD/PKS1P Konstrukce silničních vozidel I Zimní a letní Čeština 4  
KDPD/PKS2K Konstrukce silničních vozidel II Zimní Čeština 4  
KDPD/PKS2P Konstrukce silničních vozidel II Zimní a letní Čeština 4  
KDPD/PKVPP Odborná praxe I Letní Čeština 1  
KDPD/POPPP Odborná praxe II Letní Čeština 2  
KDPD/PSZPP Odborná praxe I Letní Čeština 1  
KDPD/PZRKK Základy řízení kvality Letní Čeština 4  
KDPD/PZRKP Základy řízení kvality Letní Čeština 4  
KDPD/P2KSK Konstrukce silničních vozidel II Zimní a letní Čeština 5  
KDPD/P2KSP Konstrukce silničních vozidel II Zimní Čeština 5  
KDS/PDRSK Drážní stavitelství Letní Čeština 6  
KDS/PDRSP Drážní stavitelství Letní Čeština 6  
KDS/PHHYK Hydraulika a hydrologie Letní Čeština 5  
KDS/PRUDK Rekonstrukce a údržba drážních staveb Zimní Čeština 5  
KDS/PRUDP Rekonstrukce a údržba drážních staveb Zimní Čeština 5  
KDS/PZETK Železniční tratě Zimní Čeština 5  
KDS/PZETP Železniční tratě Zimní Čeština 5  
KEEZ/ADISK Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 4  
KEEZ/ADISP Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 4  
KEEZ/AEKSP Elektrická a elektron. zař. v konstr. SV Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/AMATK MATLAB v elektrotechnice Zimní Čeština 4  
KEEZ/AMATP MATLAB v elektrotechnice Zimní Čeština 4  
KEEZ/AMPTP Mikroprocesorová a senzorová technika v Letní Čeština 5  
KEEZ/AMSTP Mikroprocesorová a senzorová technika v Letní Čeština 4  
KEEZ/DFSP Fyzikální seminář pro elektrotechniku Letní Čeština 1  
KEEZ/DFS1P Fyzikální seminář I Zimní Čeština 1  
KEEZ/DFS2P Fyzikální seminář II Letní Čeština 1  
KEEZ/PDISK Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 5  
KEEZ/PDISP Diagnostika silničních vozidel Letní Čeština 5  
KEEZ/PEAEK Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 6  
KEEZ/PEAEP Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 6  
KEEZ/PEOPP Odborná praxe I Letní Čeština 1  
KEEZ/PEP1K Elektronické prvky a obvody I Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/PEP1P Elektronické prvky a obvody I Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/PESSP Elektronické systémy SV Zimní a letní Čeština 4  
KEEZ/POPEP Odborná praxe - II Letní Čeština 2  
KEEZ/PZELK Základy elektrotechniky Letní Čeština 2  
KEEZ/P2EPP Odborná praxe II Letní Čeština 1  
KEEZ/P7OPP Odborná praxe - I Letní Čeština 0  
KID/PM1DP Matematika I Zimní Čeština 6  
KID/PM2DP Matematika II Letní Čeština 7  
KID/PXOPP Odborná praxe II Letní Čeština 2  
KTRD/AOP3K Optimalizace technologických procesů -LD Letní Čeština 4  
KTRD/AOP3P Optimalizace technologických procesů -LD Letní Čeština 4  
KTRD/APG1K Počítačová podpora a organizace - ŽD I Zimní Čeština 5  
KTRD/APG1P Počítačová podpora a organizace - ŽD I Zimní Čeština 5  
KTRD/APL1K Provoz a řízení letecké dopravy I Zimní Čeština 4  
KTRD/APL1P Provoz a řízení letecké dopravy I Zimní Čeština 4  
KTRD/APL2K Provoz a řízení letecké dopravy II Letní Čeština 4  
KTRD/APL2P Provoz a řízení letecké dopravy II Letní Čeština 4  
KTRD/APL3K Provoz a řízení letecké dopravy III Zimní Čeština 5  
KTRD/APL3P Provoz a řízení letecké dopravy III Zimní Čeština 5  
KTRD/CT1TR Transport Technology and Control I Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTRD/DOZ3P Odborné praktikum z ŽD III Zimní Čeština 1  
KTRD/PDINP Dopravní inženýrství Zimní Čeština 6  
KTRD/POP1K Optimalizace technologických procesů-ŽD Zimní Čeština 6  
KTRD/POP1P Optimalizace technologických procesů-ŽD Zimní Čeština 6  
KTRD/POP3K Optimalizace technologických procesů - L Letní Čeština 6  
KTRD/POP3P Optimalizace technologických procesů - L Letní Čeština 6  
KTRD/PSITE Progressive Systems of Intermodal Transp Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTRD/PTIS1 Teorie informačních a řídících systémů Zimní Čeština 0  
KTRD/PTLDP Technologie a řízení dopravy - LD Zimní Čeština 5  
KTRD/PUPLK Územní plánování v dopravě Zimní a letní Čeština 5  
KTRD/PUPLP Územní plánování v dopravě Zimní a letní Čeština 5  
KTRD/PZZDP Zbožíznalství v dopravě Zimní Čeština 4  
KTRD/SVKS4 Kapacita sítí Zimní a letní Čeština 0