Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBBV/C555 Imunoanalytické vyšetřovací metoty Zimní Čeština 4  
KOANCH/C109 Chemie organokovových sloučenin II Zimní Čeština 4  
UHV/DTELA Dějiny těla Letní Čeština 3