Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Lékařské vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KBBV/C041 Laboratoř z klinické biochemie II Letní Čeština 3  
KBBV/C348 Laboratoř z mikrobiologie I Letní Čeština 2  
KBBV/C370 Mikrobiologie a epidemiologie Zimní Čeština 3  
KBBV/C371 Laboratoře z mikrobiologie a epidemiolog Zimní Čeština 2  
KBBV/C376 Management jakosti klinických laboratoří Letní Čeština 1  
KBBV/C377 Molekulárně biologické metody ve zdrav. Letní Čeština 3  
KBBV/C384 Obecná mikrobiologie Zimní Čeština 5  
KBBV/C508 Obecná mikrobiologie Zimní Čeština 5  
KBBV/C635 Laboratoř z mikrobiologie I Zimní Čeština 2  
KBBV/C639 Laboratoř z mikrobiologie II Letní Čeština 3  
KBBV/C639K Laboratoř z mikrobiologie II Letní Čeština 3  
KBBV/C644 Klinická mikrobiologie a virologie Zimní Čeština 4  
KBBV/C645 Laboratoř z klinické mikrobiologie Zimní Čeština 3  
KBBV/C653 Laboratoř molekulární biologie Letní Čeština 2  
KBBV/C666 Mikrobiologie a epidemiologie Letní Čeština 4  
KBBV/C666K Mikrobiologie a epidemiologie Letní Čeština 4  
UHV/DELA Dějiny lázní Zimní Čeština 3  
UHV/MEDI Sociální dějiny medicíny Zimní a letní Čeština 3