Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFI/ANFI1 Antická filozofie I Zimní Čeština 3  
KFI/ANFI2 Antická filozofie II Letní Čeština, Angličtina 5  
KFI/CADE1 Čas a dějiny I Zimní Čeština 3  
KFI/CADE2 Čas a dějiny II Zimní a letní Čeština 5  
KFI/EROS2 Láska a přátelství (nejen) II. Zimní Čeština 3  
KFI/FIKO3 Filozofická komeniologie III Zimní a letní Čeština 3  
KFI/FIL3 Filozofie III Letní Čeština 4  
KFI/FIPR Filozofická propedeutika pro filozofy Zimní Čeština 5  
KFI/FIPRA Filozofická propedeutika Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/FIPRE Filozofická propedeutika Zimní a letní Čeština 4  
KFI/FIPRH Filozofická propedeutika Zimní a letní Čeština 4  
KFI/FIVE1 Filozofie vědy I Zimní Čeština 3  
KFI/FPA1 Filozofická a pedagogická antropologie I Zimní Čeština 3  
KFI/FPA2 Filozofická a pedag. antropologie II Zimní Čeština 5  
KFI/HERM1 Hermeneutika I Letní Čeština 5  
KFI/HERM2 Hermeneutika II Zimní Čeština 5  
KFI/HIPH1 History of Philosophy I Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/HIPH2 History of Philosophy II Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ILFT1 Interpretace latin. filozof. textů I Zimní Čeština 3  
KFI/ILFT2 Interpretace latin. filozof. textů II Letní Čeština 3  
KFI/KAFI1 Úvod do Kantovy filozofie I Zimní Čeština 3  
KFI/KAFI2 Úvod do Kantovy filozofie II Letní Čeština 4  
KFI/MOMY1 Základy moderního myšlení I Zimní Čeština 4  
KFI/MOMY2 Základy moderního myšlení II Letní Čeština 5  
KFI/MOMY3 Základy moderního myšlení III Zimní Čeština 5  
KFI/MOMY4 Základy moderního myšlení IV Letní Čeština 5  
KFI/SOFI Současná filozofie Zimní Čeština 5  
KFI/SOFIL Vybrané kapitoly ze současné filozofie Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SOFI1 Současná filozofie Zimní Čeština 3  
KRE/CEHE1 Četba moderních hebrejských textů I Zimní Angličtina 4  
KRE/CEHE2 Četba moderních hebrejských textů II Letní Angličtina 5  
KRE/HEB1 Hebrejština I Zimní Čeština 3  
KRE/HEB2 Hebrejština II Letní Arabština 3  
KRE/INFI Indická filozofie Zimní Čeština 4  
KRE/ISLA1 Islám I Zimní Čeština 3  
KRE/ISLA2 Islám II Letní Arabština 6  
KRE/JUDA1 Judaismus I Zimní Čeština 4  
KRE/JUDA2 Judaismus II Letní Čeština 6  
KRE/VKRU Vizuální křesťanské umění Letní Čeština 3  
KRE/ZFIL1 Studium mysticismu Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRE/ZFIL2 Židovská filozofie a mysticismus Letní Angličtina 4  
KSV/MEFI Metodologie a filozofie vědy Letní Čeština 6  
UHV/MEDI Sociální dějiny medicíny Zimní a letní Čeština 3  
UHV/STRBS Současné trendy bádání - seminář Zimní Čeština 3  
UHV/USKD2 Úvod do studia kulturních dějin II Letní Čeština 3