Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FES/AAVP Analysis of Public Policies Zimní a letní Čeština 10  
FES/AVPE Selected Issues from Environmen. Economy Zimní a letní Angličtina 10  
FES/DAVP Analýza veřejných politik Zimní a letní Čeština 10  
FES/DPAR Právo a řízení Zimní a letní Čeština 10  
FES/DSMR Statistické metody v řízení Zimní a letní Čeština 10  
FES/DVPE Vybrané problémy environment. ekonomiky Zimní a letní Čeština 8  
KALCH/C012A Chemometrics I Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KALCH/C868 Statistické zpracování experiment. dat Letní Čeština 5  
KDMML/IEKPO Ekonomika podniku Zimní Čeština 2  
KDMML/LEADE Leadership Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Zimní Čeština 4  
UMKM/KMS3 Matematický seminář - MATLAB Letní Čeština 2  
UMKM/KZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2  
UMKM/PMS2 Praktikum z matematiky II Letní Čeština 2  
UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2