Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDMML/LEADE Leadership Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UPEM/PSTG Strategický management Letní Čeština 4  
UPEM/PSTM Strategický management Letní Čeština 3