Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KALCH/C013A Chemometrics II Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/SOFIL Vybrané kapitoly ze současné filozofie Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KLKS/POKS Polská kultura a společnost Zimní a letní Polština 3  
KRE/IFAM Islámský fundamentalismus a média Letní Čeština 3  
KRE/MTER1 Metody terénního výzkumu I Zimní Čeština 3  
KSV/AAKP Antropologie Afriky: Kolonialismus a pos Zimní Čeština 5  
KSV/ANCI Antropologie areálů: Čína Zimní Čeština 4  
KSV/ANST Antropologie stárnutí Letní Čeština 5  
KSV/ATNA Antropologie náboženství Letní Angličtina 4  
KSV/BOURD Bourdieu a sociálně vědní teorie Letní Čeština 6  
KSV/ISEV Islám v Evropě Zimní a letní Čeština 5  
KSV/KOLU Předkolumbovské literatury Letní Čeština 4  
KSV/MEFI Metodologie a filozofie vědy Letní Čeština 6  
KSV/MESV2 Metodologie sociálních věd II. Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSV/PRASA Právo pro sociální antropologii Zimní a letní Čeština 4  
KSV/ROM1 Úvod do romistiky I Zimní Čeština 3  
KSV/UANST Antropologie stárnutí Letní Čeština 5  
KVV/KSOC Kapitoly ze sociologie Letní Čeština 5  
UHV/DELA Dějiny lázní Zimní Čeština 3  
UHV/DKD Dobré knihy dětem Letní Čeština 3  
UHV/DTELA Dějiny těla Letní Čeština 3  
UHV/KLUB Klub rváčů? Utváření moderních a postmo Letní Čeština 3  
UHV/MEDI Sociální dějiny medicíny Zimní a letní Čeština 3  
UHV/STRBS Současné trendy bádání - seminář Zimní Čeština 3  
UHV/USKD2 Úvod do studia kulturních dějin II Letní Čeština 3  
UMKM/KZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2  
UMKM/PZDS Zpracování dotazníkového šetření Letní Čeština 2  
USSV/PTOK Trénink osobních kompetencí Letní Čeština 2