Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FES/DPAR Právo a řízení Zimní a letní Čeština 10  
KRE/CEHE1 Četba moderních hebrejských textů I Zimní Angličtina 4  
KRE/CEHE2 Četba moderních hebrejských textů II Letní Angličtina 5  
KRE/ZFIL2 Židovská filozofie a mysticismus Letní Angličtina 4  
KSV/PRASA Právo pro sociální antropologii Zimní a letní Čeština 4  
USSV/KSPP2 Správní právo II Letní Čeština 4  
USSV/KZVP Základy veřejného práva Zimní Čeština 4  
USSV/PSPP2 Správní právo II Letní Čeština 4  
USSV/PSTV Současné trendy ve veřejné správě Letní Čeština 2