Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KRE/ZFIL1 Studium mysticismu Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/CMSR Česká města ve středověku a raném novově Zimní Čeština 3  
UHV/DELA Dějiny lázní Zimní Čeština 3  
UHV/DKD Dobré knihy dětem Letní Čeština 3  
UHV/DTELA Dějiny těla Letní Čeština 3  
UHV/GCD Gender v církevním diskursu Letní Čeština 3  
UHV/ITHIS Informační technologie pro historiky Zimní a letní Čeština 3  
UHV/MEDI Sociální dějiny medicíny Zimní a letní Čeština 3  
UHV/MIPSD Možnosti interpretace pramene k soc. děj Zimní a letní Čeština 3  
UHV/PRAX1 Katalogizační a evidenční programy pro m Zimní Čeština 2  
UHV/STRBS Současné trendy bádání - seminář Zimní Čeština 3  
UHV/USKD2 Úvod do studia kulturních dějin II Letní Čeština 3  
UHV/ZPPI Základní požadavky pro práci v pam. inst Zimní a letní Čeština 3  
UHV/19STS Dějiny 19. století - seminář Zimní Čeština 3