Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KLKS/CVCZ Cvičení z češtiny Zimní a letní Čeština 3